Your present location:Home > Contact Us

Address:   Jin jiaqiao Village,Jin Jiaqiao,Fuchun Street,Fuyang City,Zhejiang Province,China

 

Zip Code:  311400

 

Phone:       86-571-61732888

 

Mobile:      13857182688

E-mail:       qiwd@fyjbwj.com

 

Fax:           86-571-61732889